AEO tanúsítvány

Az EURASIA LOGISTICS Kft. 2009. szeptember 25. óta – Magyarországon az elsők között – rendelkezik a “Vámjogi egyszerűsítések / Biztonság és védelem” típusú AEO tanúsítvánnyal. Ennek megfelelően cégünk a vámügyi tevékenységét ellenőrzött és jóváhagyott formában végzi.

Engedélyezett gazdálkodók

Az ún. engedélyezett gazdálkodók (Authorised Economic Operator – AEO) alatt speciális státusszal rendelkező gazdasági szereplőket értünk. Ez egy olyan speciális státusz, mely alapján a vámhatóság az engedélyezett gazdálkodót megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, illetve vámkezelései során számos kedvezményt kap a vámhatóságtól.

Forrás: VPOP

Mit is jelent az AEO?

A biztonság és a megbízhatóság védjegye! A globális kereskedelem növekedésével együtt járó árutömeg áramlásának ellenőrizhetősége és a terrorizmus veszélyének csökkentése céljából az Európai Unió 2008 januárjától bevezette az Engedélyezett Gazdálkodó (Authorised Economic Operator, röviden: AEO) jogintézményét. Az AEO mindössze egy része annak a globális vámjogszabály-változásnak, mely „Harmonizált vámkódex” néven kerül a következő években bevezetésre. Az AEO-tanúsítvány lényege a pozitív diszkrimináció.
A vámhatóságoknak érdekükben áll, hogy a kockázatelemzés során egyes gazdálkodóknak nagyobb bizalmat adva áruikat csak kivételes esetben állítsa meg és vesse ellenőrzés alá. Ezzel párhuzamosan 2010-től az AEO-val nem rendelkezőket pedig szigorúbb elbírálás alá vonja. Ez a kettősség jellemzi azt a gondolatmenetet, melynek mentén minden gazdálkodó eldöntheti, hogy a jövőben piacképes akar-e maradni, vagy akár el is veszítheti az üzleti életben megszerzett pozícióját.
Az AEO-státusszal rendelkezők előnyei a Harmonizált vámkódex lépcsőzetes bevezetésével lépésről lépésre nőnek. Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy az AEO intézménye akkor válik teljeskörűvé, ha az ellátási lánc minden egyes résztvevője rendelkezik tanúsítvánnyal. Ha az ellátási láncban szereplő valamely résztvevő megszakítja a folyamatosságot, azzal az áruáramlást is veszélyezteti. Ezt felismerve a tenderek kiírásakor már 2008-tól találkozhatunk a tanúsítványt megkövetelő gazdálkodókkal.
A fentiek tükrében kijelenthetjük, hogy a tanúsítvány megszerzése nélkülözhetetlen minden olyan gazdálkodó részére, amely részt vesz a gyártásban, kereskedelemben, logisztikában vagy a szállításban.

Forrás: Gazdasági Tükörkép Magazin